Kempinas 3 EL

Žilvinas Kempinas, Lemniscate, Kulturgeschichtliches Museum, 2015. Leihgeber / Courtesy Musée d’Art Modern du Granduc Jean, Luxemburg. Foto: Hermann Pentermann

Žilvinas Kempinas, Lemniscate, Kulturgeschichtliches Museum, 2015. Leihgeber / Courtesy Musée d’Art Modern du Granduc Jean, Luxemburg. Foto: Hermann Pentermann

Žilvinas Kempinas, Lemniscate, Kulturgeschichtliches Museum, 2015. Leihgeber / Courtesy Musée d’Art Modern du Granduc Jean, Luxemburg. Foto: Hermann Pentermann